Kedvezményezett neve: Mészáros és Mészáros Cukrászipari Kft.
Projekt címe:Cukrász gyakornokok foglalkoztatása a Mészáros Cukrászdában
Szerződött támogatás összege:  10 468 198 Ft azaz tízmillió-négyszázhatvannyolcezer-százkilencvennyolc Forint

Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
GINOP-5.2.4-16-2016-00406 jelű támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium támogathatónak ítélte, 2016.02.17-én Támogatói Szerződés megkötésre került.
A pályázati projekt 10.468.198 Ft 100% vissza nem térítendő támogatást nyújt 4 gyakornok 9 hónap támogatott foglalkoztatására, a munkájukat segítő eszközök beszerzésére és a gyakornokokat segítő kapcsolattartók bérére.
A pályázatot a támogatói okirat megérkezését megelőzően 2016.09.01-én 4 gyakornok foglalkoztatásával megkezdtük.

Projekt befejezési dátuma: 2016.11.30
Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00406